Hjem Bestyrelse Driftspersonale Vedtægter m.v. Priser Kontakt Info om værket
 
 
 
Gode råd fra Karup Varmeværk
Indstil dit anlæg

Klimastyring

Temperatur

Radiatortermostat
Returtermostat
Husets rum
Udluftning
Fugt  
Klimastyring Klimastyring (tidsstyring) kan være en praktisk og energibesparende foranstaltning.

Undlad at lukke helt for varmen om natten. Temperaturen bør ikke komme under 14ºC.

Den ideelle temperatur i soveværelset er 16-18ºC.

Er der cirkulationspumpe på varmtvandsforsyningen, vil en tidsstyring betyde både sparet el- og varmeforbrug.

Nogle fjernvarmeanlæg er udstyret med automatik, der styrer radiatoranlægget. Automatikken sikrer, at det vand der sendes rundt i husets radiatorer, ikke er varmere end udetemperaturen kræver. Automatikanlæg skal indstilles i overensstemmelse med anvisningerne, og man skal huske jævnligt at kontrollere, om anlægget fungerer tilfredsstillende.

Tvungen afkøling