Hjem Bestyrelse Driftspersonale Vedtægter m.v. Priser Kontakt Info om værket
 
 
 
Gode råd fra Karup Varmeværk
Indstil dit anlæg

Tvungen afkøling

Temperatur

Radiatortermostat
Returtermostat
Husets rum
Udluftning
Fugt  
Klimastyring

Karup Varmeværk har tvungen afkøling af fjernvarmevandet hos forbrugerne. Der indføres en afkøling på minimum 30 grader. For hver grad afkølingen er herunder tillægges kWh forbruget med 1 %.

Har du f.eks en indgangstemperatur på 60 grader og en udgangstemperatur på 30 grader, så har du en afkøling på minimum 30 grader, men har du en indgangstemperatur på 60 grader og en udgangstemperatur på 50 grader, ja så har du kun en afkøling på 10 grader. Det vil både blive dyrt for dig og fjernvarmeværket.

Formålet med en sådan ordning er, at få så god økonomi i varmeværket som muligt. Det er nemlig sådan, at jo større afkøling af fjernvarmevandet vi har i vores bolig, jo mindre ledningstab vil der være i vores eksterne ledningsnet. Det i sig selv vil give en bedre økonomi til gavn for os alle.

Tvungen afkøling