Hjem Bestyrelse Driftspersonale Vedtægter m.v. Priser Kontakt Info om værket
 
 
 
Gode råd fra Karup Varmeværk
Indstil dit anlæg

Gode spareråd

Temperatur

Radiatortermostat
Returtermostat
Husets rum
Udluftning
Fugt  
Klimastyring Hvis du følger anvisningerne på disse sider, har du gode forudsætninger for at opnå et komfortabelt indeklima. Samtidig får du et økonomisk fornuftigt varmeforbrug - og skåner miljøet.

Temperaturen på det varme brugsvand bør ikke overstige 50ºC. Ved en højere temperatur opstår der risiko for kalkdannelser i varmtvandssystemet og dermed tilstening af varmtvandsbeholderen.

Spar både vand og varme.

Tvungen afkøling